Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaaminen ratkaisee yrityksen menestyksen!

Yrityksesi verkko-oppimisen sparraaja

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on välttämätöntä ja tarkoittaa monia asioita. Henkilöstön koulutuksesta ja sen kohdentamisesta päätetään usein kunkin työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtien, mutta toimialasta riippuen on olemassa myös pakollisia koulutusosioista, esim. ravintola-, finanssi- ja rakennusalalla.

Viime aikoina työpaikoilla on otettu suuria digiloikkia kaikessa toiminnassa. Myös verkossa tapahtuva henkilöstön kehittäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Verkko-oppimisen kehittäminen tukemaan henkilöstön osaamisen kehittämistä on nyt helppoa ja kustannustehokasta!

Verkko-oppimista tarpeeseen

Perehdytys – Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijöitä ennen uuden tehtävän aloittamista ja ennen uusien työvälineiden ja työ- ja tuotantomenetelmien käyttöönottamista. Henkilöstön kehittäminen on siis myös lakisääteinen asia. 

Pätevyyskoulutukset – Oman osaamisen kehittäminen on tietyin osin pakollista monissa ammateissa. Kouluttautumalla on mahdollistaa saada lupa suorittaa luvanvaraisia tai muutoin säädeltyjä tehtäviä tai käyttää tiettyä nimikettä.

Täydentävät koulutukset – Jatkuva oppiminen ja oman ammatillisen osaamisen kehittäminen kiinnostaa ja mahdollistaa oman ammattitaidon syventämisen. Lisäksi vakiintuneet sertifioinnit saattavat määrittää täydennyskouluttautumista tietyillä toimialoilla.

Vapaa-ehtoinen ammatillisen osaamisen kehittäminen – Monilla ihmisillä jopa työpaikan valintaan vaikuttaa mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen, joten kannattaa tarjota henkilöstölle mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen myös oman osaamisalueen ulkopuolelta.

Me autamme sinua henkilöstösi kehittämisessä!

Henkilöstön osaamisen kehittämisen hyvänä apuvälineenä livekoulutusten lisäksi ovat verkkokoulutukset! Monet koulutukset toimivat erittäin hyvin verkkomuotoisena ja verkko-oppimisen tuomat hyödyt ovat suuret niin oppijalle kuin yritykselle.

Ota yhteyttä

Verkko-oppimisen hyödyt

1. Aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus

Työntekijä voi opiskella aina silloin kun on tarve, esimerkiksi työsuhteen alussa ei tarvitse odottaa työsuhteen ensimmäistä päivää vaan voi perehtyä yrityksen kannalta tärkeimpiin asioihin jo etukäteen. Opiskelu voi tapahtua mistä tahansa päin maailmaa.

2. Teknologiariippumattomuus

Riittää että internet toimii ja käytössä on nettiselain puhelimesta, tabletilta tai läppäriltä.

3. Skaalautuvuus

Verkkokoulutuksessa ei ole rajoituksia osallistujamäärille.

4. Kustannustehokkuus

Kun opetus siirtyy verkkoon, säästyy kustannuksia esimerkiksi matkustamisessa, tilavuokrissa ja kouluttajakustannuksissa. Myös aikaa säästyy – kun verkko-oppimissisältö on suunniteltu modulaariseksi, voi oppija suorittaa itselle tärkeitä asioita pienemmissä osioissa.

5. Seurattavuus

Henkilöstön suorituksia voi seurata reaaliaikaisesti ja suoritukset ovat raporttien kautta myös todennettavissa esimerkiksi viranomaisille tai muille sidosryhmille.