Skip to main content
Verkkoperehdytys

Investoisinko verkko-oppimiseen?

Kirjoittaja: 2.8.2021No Comments

Todennäköisesti sinäkin olet kuullut paljon verkko-oppimisesta ja sen eduista, mutta mietit, että onko verkko-oppiminen juuri teidän organisaatiollesi oikea ratkaisu, eikö niin?  

Lähes kaikissa yrityksissä on tarpeita tehokkaampaan koulutukseen, oli kyseessä sitten uusien työntekijöiden perehdytys, henkilöstön jatkuva kehittäminen tai esimiestyön parantaminen. Vaikka tiedossa on, että koulutusta tulee lisätä tai muuten tehostaa, niin silti usein mietityttää, että miten tämä olisi järkevintä tehdä.

 • Hyödyntäisimmekö erilaisten koulutuskeskusten järjestämiä kursseja?
 • Ostaisimmeko asiantuntijapalveluita ja kutsuisimme asiasta tietävät kouluttajat pitämään yritykseemme perinteistä luokkahuonekoulutusta? 
 • Vai olisiko nyt oikea hetki investoida verkko-oppimiseen? 

Kyllä, nämä kaikki ovat hyviä ratkaisuja. Jokaisella näistä koulutusmuodoista on oma paikkansa riippuen koulutuksen sisällöltä ja osallistujasta. Joillekin henkilöille on aivan oikea ratkaisu tarjota pidempikestoinen koulutus erimerkiksi alan koulutuskeskuksessa. Tai ehkä toiselle henkilölle seminaariin osallistuminen toisi riittävän avun. Kolmannelle henkilölle on välttämätöntä saada henkilökohtaista sparrausta kasvotusten, jotta monimutkainen asia tulisi varmasti ymmärretyksi. Ja neljäs suorittaa kurssin itsenäisesti verkko-oppimisena. Vaihtoehtoja on siis monia, tehokkainta voisikin olla yhdistää erilaisia oppimistapoja, jolloin verkko-oppiminen tukee lähiopetuksessa saatuja oppeja. 

Siihen on olemassa syynsä, miksi verkko-oppiminen on niin monessa yrityksessä käytössä. Ajasta ja paikasta riippumattomana sekä kustannustehokkaana työkaluna se mahdollistaa koulutukseen osallistuminen usealle henkilölle, oli kyseessä sitten henkilöstön edustaja, jälleenmyyjä tai asiakas. Lisäksi kun etätyöskentely on yhä yleisempää, niin silloin verkko-oppiminen on ainoa käytännön ratkaisu työtekijöiden koulutustarpeisiin.  

Verkko-oppiminen tarjoaa paljon hyötyjä yrityksille, jotka haluavat sijoittaa henkilöstön jatkuvaan oppimiseen. Lue tästä muutamasta verkko-oppimisen tuomasta hyödystä.

Pysyt edellä nopeasti muuttuvassa maailmassa

Kaikilla toimialoilla yritysten on seurattava tapahtuvaa muutosta ja trendejä, että ne eivät jää kehityksestä jälkeen. Jälleenmyyjien on vastattava verkossa kiihtyvään kilpailuun, IT-yritysten on pysyttävä tietoturvauhkien edellä, ja ravintoloiden on pidettävä silmällä uusia kulinaarisia makusuuntauksia. Ja tietysti kaikkien opettajien ja kouluttajien on harkittava uusia menetelmiä opettamiseen.  

Eri toimialojen ammattilaiset haluavat pysyä ajan tasalla ja jopa kilpailijoita edellä, mutta usein moni asia jää huomioimatta, koska päivittäiset työtehtävät pitävät heidät kiireisenä. Verkko-opetus tarjoaa yrityksille joustavamman tavan pitää työntekijät tietoisina muuttuvista asioista ja uusimmista trendeistä. 

Helpotat uusien työntekijöiden oppimista

Jokainen uusi työntekijä on uuden tilanteen edessä vaihtaessaan työpaikkaa. Myös he, joilla on jo vuosien kokemus työelämästä tarvitsevat perehdytyksen. Uusi työympäristö, uudet tavat, uudet käytännöt, uudet työkalut ja ohjelmat. Jokainen on oikeutettu laadukkaaseen perehdytykseen ja kun perehdytyksen tekee hyvin, niin perehtymiseen menee aikaa, joskus voi mennä jopa vuosi.  

Valitettavasti monissa organisaatioissa uudet työntekijät eivät saa riittävästi perehdytystä ja heidät jätetään yksin uusien työtehtävien kanssa. Tässä tilanteessa verkko-oppiminen on hyvä apu! Verkko-oppiminen tarjoaa lisätukea oppimiseen ja myös standardoidun prosessin oppimispolun muodossa. Näin osa perehdytyksestä olisi FtoF-opiskelua ja osa verkko-oppimista. Tällöin oppimisen lisääminen ei riipu aina perehdyttäjien aikataulusta, vaan jokainen uusi työntekijä voi opiskella tiettyjä asioita omaan tahtiinsa verkon kautta. 

Sitoutat ammattitaitoiset työntekijät yritykseesi jatkuvan kehittämisen avulla. 

Muutama vuosikymmen sitten työntekijät aloittivat nuorena työpaikassa, josta jäivät myös eläkkeelle. Nyt tilanne on aivan toinen. Ei nykyään kukaan nuori mieti työpaikkaansa eläkepaikkana, vaan työpaikkoja vaihdetaan melko usein, halutaan nähdä eri toimialoja ja kehittyä eri tehtävissä.  

Uusien työntekijöiden jatkuva palkkaaminen on yritykselle kallista. Lisäksi kilpailu hyvistä työntekijöistä on todella kova. Tämän vuoksi yritykset etsivät erilaisia tapoja pitää kiinni hyvistä työntekijöistään ja jatkuva koulutus on yksi erittäin hyvä sitouttamisen keino. Kun työntekijät huomaavat, että he pystyvät kehittämään itseään ja siirtymään yrityksen sisällä uusiin tehtäviin, niin on todennäköisempää, että hyvä työntekijä saadaan sitoutettua ja pidettyä yrityksessä töissä.  

Verkko-oppiminen mahdollistaa erilaisten kurssien opiskelun työajalla ja vapaa-aikana, joko omalta osaamisalueelta tai jostain ihan muusta aiheesta. Ehkä prosessi-insinööri haluaisi tietoa palautumisesta? Tai avainasiakaspäällikköä kiinnostaisi oman työn rinnalle oppia vaikkapa koodausta? 

Varmistat viranomaisten ohjeistusten ja sääntöjen ajantasaisuuden ja niistä tiedottamisen

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuussääntöjä muutetaan ja päivitetään aika ajoin. Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi olla yrityksille kallista esimerkiksi työtapaturmatilanteissa. On tärkeää, että jokainen työntekijä saa tiedon uusista ohjeistuksista nopeasti, mutta on hidasta, kallista, usein jopa mahdotonta kertoa tästä jokaiselle henkilökohtaisesti. 

Verkko-oppiminen on tehokas tapa ylläpitää turvallisuusoppeja ja vaatimustenmukaisuusstandardeja vuosi toisensa jälkeen. Kurssien päivittäminen on myös helppoa. Näppärä tapa on laittaa ajastettu toiminto, jolloin esim. vuosittain tulee automaattisesti suorittaa kurssi. Kurssin suorittamisesta jää aina myös merkintä raportteihin, joten suoritukset ovat helposti jälkeenpäin todistettavissa.  

 

Verkko-oppiminen on kustannustehokasta ja pitkäikäistä 

 

Verkko-oppiminen saattaa etukäteen tuntua merkittävältä investoinnilta, mutta usein se on kouluttamiseen edullisempi vaihtoehto kuin mikään muu. Kustannuksia syntyy alussa verkko-oppimisympäristön perustamisesta, mutta jatkossa kulut jäävät pieneksi.  

Kun teet verkkokurssin hyvin alusta alkaen ja vain päivität sisältöä tarvittaessa, on kurssin elinkaari yleensä pitkä, eli samaa kurssia pystyy katsomaan usea henkilö kerta toisensa jälkeen. Tässä säästyy sekä aikaa että rahaa.  

Verkko-oppimisen ROI: n laskeminen vaatii erityisiä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Nämä kaikki edellä mainitut ovat hyviä syitä yrityksille investoida verkkokoulutukseen, mutta keskeinen kysymys on edelleen: Miten yrityksessä voidaan tietää, kannattiko sijoitus? Onneksi tähänkin on tietoa saatavilla suoraan verkko-oppimisympäristön raportoinnin kautta – sieltä näet helposti paljonko kursseja on suoritettu ja paljonko niihin on käytetty aikaa. Raportoinnin perusteella voit tehdä omia johtopäätöksiä ja sen mukaan lisätä, tehostaa tai parantaa kursseja tai niistä tiedottamista. 

Kun mietit onko verkko-oppiminen taloudellisesti kannattavaa, niin analysoi seuraavia asioita:   

Mieti ensiksi nykyistä koulutusmallianne. 

 1. Teettekö koulutukset sisäisesti vai ostatteko koulutuksia ulkopuolelta?  
 2. Paljonko vuoden aikana teillä menee aikaa koulutusten tekemiseen?  
 3. Paljonko koulutukset nykyään maksavat (kouluttajapalkkiot, tilavuokrat, matkakulut…)?  
 4. Montako kertaa teillä on vuoden aikana samansisältöinen koulutus?  
 5. Paljonko on suunnilleen osallistujia kussakin koulutuksessa?  
 6. Miten tiedotatte uusista tai päivitetyistä kursseista? 
 7. Miten rekisteröitte koulutussuoritukset? 
 8. Miten varmistatte oppimisen ja asioiden siirtymisen käytäntöön? 

Mieti sen jälkeen mitä tulevaisuuden koulutukselta toivotte.

 1.  Haluatteko kouluttaa kasvotusten tai virtuaalipalavereissa (Teams, Zoom, Google Meet…) vai voisiko osa koulutuksista olla itsenäisesti opiskeltavia?  
 2. Olisiko tarvetta henkilöstön kouluttamisen lisäksi kouluttaa myös jälleenmyyjiä, mikäli se olisi taloudellisesti kannattavaa? Entä asiakkaitanne suoraan? 
 3. Olisiko teille automaattinen tiedotus uusista kursseista hyvä lisäelementti?  
 4. Onko tärkeää varmentaa osaaminen erilaisilla testeillä tai tehtävillä? Olisiko sertifikaatti koulutuksesta teille oleellinen? Onko tarvetta kouluttaa säännöllisesti esim. vuoden välein tietty koulutus? 
 5. Mikäli otatte verkko-oppimisen osaksi kehittämisohjelmaa, niin kuka tuottaa sisällöt verkkokursseille? Onko teillä itsellä resursseja tuottaa materiaaleja vai onko tarvetta ainakin osittain tilata sisältöjä tähän erikoistuneilta yrityksiltä? 
 6. Haluatteko tukea työntekijöitänne kehittymään vapaaehtoisilla extrakoulutuksilla, joita hän voi suorittaa kotoa omalta päätelaitteeltaan? 
 7. Millainen on tulevan vuoden budjetti koulutuksiin? Paljonko tästä budjetista kuluu hallinnollisiin kuluihin (tilavuokrat, matkakulut, kouluttajakulut)?  
 8. Mitä tulevaisuuden työtekijät toivovat koulutuksiltaan? Tuleeko koulutuksen olla aikaan ja paikkaan sidottu vai kukin voi suorittaa oman aikataulun mukaan? 
 9. Mitä tietoa koulutuksien suorituksista laitetaan muistiin? Mihin? Kenen pitää seurata suorituksia? 

 Mieti myös näitä asioita:

Mitä henkilöstön osaaminen tarkoittaa yrityksellenne? Lisääntyneitä tuloja? Vähemmän virheitä? Parempaa tehokkuutta työpaikalla? Vähemmän reklamaatioita asiakkailta? Sitoutuneempia työntekijöitä? Vähemmän rekrytointitarpeita?

Mieti vastaukset näihin kysymyksiin ja todennäköisesti huomaat, että henkilöstön kehittämisen tehostaminen myös verkko-oppimisen keinoin on teidän yrityksellenne tuottava ratkaisu.

 

Tiivistys verkko-oppimisen eduista

Verkko-oppiminen antaa työntekijöille mahdollisuuden oppia omaan tahtiin

Tieto ja osaaminen ovat saatavilla juuri silloin, kun työntekijä sitä eniten tarvitsee. Oppimistulokset ovat aina parempia, kun henkilöllä on omakohtainen tarve juuri nyt ymmärtää opittavasta asiasta lisää. Kukin voi valita myös omaan työpäiväänsä parhaiten sopivat hetket opiskella. 

Mobiilit ratkaisut antavat täyden vapauden aikaan ja paikkaan

Kun verkko-oppimisympäristö toimii moitteetta myös mobiilisti, oppiminen voi tapahtua vaikka työmatkalla bussissa tai lentokentän vilinässä. Silloin kun asialle on oikea aika ja paikka. 

Koulutuskustannukset pienentyvät

Verkko-opetukseen siirryttäessä matkustuskulut pienentyvät ja säästyvä aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.  Suuria massoja ihmisiä voidaan kouluttaa samanaikaisesti, jolloin kouluttajakustannuksissa säästetään. Sähköisiin sisältöihin siirryttäessä kustannukset pienentyvät myös painettujen materiaalien osalta. 

Sisältö pystytään toimittamaan nopeasti oppijoille

Kun havaitaan koulutustarpeita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti, verkko-oppimisympäristön kautta oppimateriaalien jakaminen on nopeata ja vaivatonta. Varsinkin jos organisaatio tuottaa itse oppimista tukevaa verkko-oppimisaineistoa tai sillä on luotettava kumppani, joka tietää mitä tekee.

 

-Minna

Kysyttävää? Ota yhteyttä

minna@xoompoint.com
+358 40 5904225

EtusivulleKaikki postaukset
Yhteydenottolomake

Minnalla on monipuolinen myynti- ja HR-tausta. Hän vastaa verkko-oppimistuotteidemme ja -palvelujemme tarjoamisesta kotimaassa. Minnan vankan kokemuksen ansiosta asiakkaamme löytävät parhaat mahdolliset ratkaisut juuri heidän tarpeisiinsa mietittynä. Minnan toimenkuvaan kuuluu myös myyntiprosessin kehittäminen sekä viestinnän tehtäviä.