• XoomPoint Enterprise LMS on ensimmäinen kokonaan työelämän oppimistarpeisiin kehitetty virtuaalinen oppimisympäristö. Se yhdistää oppimisen ja 
	           työskentelyn tehokkaimmat välineet sekä vuorovaikutteiset, monimedialliset oppisisällöt yhteen tuttuun käyttöliittymään. XoomPoint perustuu 
	           luotettavaan Microsoft-teknologiaan, joka tukee kaikkia yleisimpiä käyttöjärjestelmiä sekä mobiililaitteita. Oppiminen ja työskentely on 
	           mahdollista missä vain, milloin vain.
  XoomPoint LMS
  Ota täysi hyöty verkkokoulutuksistasi...
  "Enriching eLearning Experience"

Enterprise-tason oppimisratkaisu - Keskeiset hyödyt

XoomPointin hyödyt henkilöstöhallinnolle

Pysyäkseen mukana jatkuvassa muutoksessa ja voidakseen tarjota laadukkaita palveluita jokaisen organisaation on tarpeen luoda edellytykset oppivaksi organisaatioksi kehittymiselle. Organisaatioiden on oivallettava miten ihmisten sitoutumista ja oppimiskykyä hyödynnetään tehokkaimmin kaikilla tasoilla. Tämä asettaa henkilöstöhallinnolle jatkuvia haasteita.

Johtamisen prosessien kehittäminen ja tuloksellinen soveltaminen käytäntöön on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme säilyttääksemme kilpailukykymme.

XoomPoint Enterprise LMS antaa ajasta ja paikasta riippumattomia työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Katso keskeiset ominaisuudet
XoomPoint Reporting Services ja XoomPoint SmartView tuottavat kattavat raportit kurssien ja koulutettavian etenemisestä. Avoimet rajapinnat mahdollistavat 
            koulutusdatan hyödyntämisen hallinnon järjestelmissä, kuten esimerkiksissä henkilöstöhallinnon ratkaisuissa ja johdon raportointijärjestelmissä.

XoomPointin hyödyt henkilöstöllesi

Voit opiskella ja työskennellä yhdessä kollegoittesi kanssa hyödyntäen Yammeria ja kommunikoida käyttäen joko Lynciä tai Skypeä. Voit jakaa 
            työpöytäsi tai sovelluksia - tai vaikka nauhoittaa istunnon myöhempää käyttöä varten. Voit aikatauluttaa koulutussessioita, kokouksia ja 
            hallita koulutuksen sähköpostiviestintää.

Sinun henkilöstösi on organisaatiosi keskeisimpiä menestystekijöitä. Kuinka pidät huolen osaamisen tasosta ja kilpailukyvystäsi?

Globaali kilpailu ja digitaalinen vallankumous edellyttävät uuden ajan yhteisöllistä oppimisympäristöä. Osaava henkilöstö on menestyksen perusedellytys. Perinteiset toimintatavat eivät riitä. Myöskään modernit tekniset apuvälineet eivät yksinään riitä. On kysymyksessä sitten ammatillisen osaamisen kehittäminen tai työssäoppiminen, niin kilpailukyvyn jatkuva ylläpitäminen edellyttää kaikkialla läsnäolevan motivoivan toimintaympäristön, joka sitoo kaiken yhteen.

XoomPoint Enterprise LMS on asiantuntijan valinta. Pidä henkilöstösi kyvykkyys, osaaminen ja taidot ajan tasalla, kun liiketoimintaympäristösi muuttuu. Helposti ja kustannustehokaasti!


Katso keskeiset ominaisuudet

XoomPointin hyödyt kumppaneillesi

Onko kumppaniverkostosi ajan tasalla? Oman henkilöstösi ohella sinun täytyy varmistua siitä, että kumppanisi, alihankkijasi, jälleenmyyjäsi ja jopa asiakkaasikin ovat ajan tasalla. Toimintatavat ja prosessit kehittyvät ja markkinat sekä säädökset muuttuvat. Uusia tuotteita ja palveluita lanseerataan ja teknologia päivittyy yhä tiiviimpään tahtiin.

Pilvipalveluna käytettävä enterprise-tason oppimisympäristö vastaa juuri näihin haasteisiin. XoomPoint Enterprise LMS on suunniteltu erityisesti henkilökunnan ja kumppaniverkoston (franchise-, jakelu- ja jälleenmyyjäverkostot, alihankkijat, asiakkaat, jne.) koulutusten hallintaan.


Lataa esite
Voit luoda kätevästi erilaisia tiimi- ja projektitiloja koulutuksia varten. Voit lisätä kalentereita, dokumenttikirjastoja, keskustelupalstoja, wikejä, 
            blogeja ja uutisvirtoja vain muutamalla klikkauksella. Voit sallia myös ulkoisten käyttäjien pääsyn vaikka Facebook, Google tai Microsoft-tunnuksilla.

XoomPointin hyödyt tietohallinnolle

XoomPoint Enterprise LMS mahdollistaa julkisten nettipalveluiden sekä intranet- ja ekstranet-ratkaisujen integoimisen oppimisympäristöön yhtenäiseksi 
            palveluksi. Se tukee omien palvelimiesi ja pilvipalveluiden joustavaa integrointia.

Kiristyvät budjetit, yritysjärjestelyt ja organisaatiomuutokset, paineet toimintojen tehostamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi ovat tänä päivänä tietohallinnon arkea. Samaan aikaan on kuitenkin palvelun parannuttava ja uusia ratkaisuja, myös osaamisen ja oppimisen osalta, on otettava käyttöön. Hyödyntämällä pilvipalveluita, konsolidoimalla palvelimia ja teknologioita sekä yhtenäistämällä alustaratkaisuja päästään merkittäviin vuosittaisiin kustannussäästöihin.

XoomPoint Enterprise LMS perustuu globaaleihin perusteknologioihin, jotka auttavat tietohallintoa saavuttamaan nämä tavoitteet.


Katso keskeiset ominaisuudet

Kuinka pääsen alkuun?

Myynnin päätoimipiste ja sisällöntuotannon studiomme sijaitsevat Helsingin kantakaupungissa, Ullanlinnassa Merisataman läheisyydessä. Helsingin kuulu Kaivopuisto 
            on vain parin korttelin päässä toimistoltamme.

Tartut vain puhelimeen ja soitat meille. Tai laitat sähköpostia. Me autamme sinua mielellämme. Ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa käytännön järjestelyt rivakasti ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Sinun kannattaa tutustua myös Customer Care-tukipalveluihimme ja XoomPoint-kumppanisivustoon. Löydät niiltä hyvää lisätietoa siitä miten parhaiten hyödynnät palveluitamme.


Ota yhteys myyntiimme